Nieuwsbericht: 2010 - Ervaren rechtswinkeliers starten met Rechtswinkel Oss
(Categorie: Rechtswinkels)
Geplaatst door bzz
zondag 28 maart 2010 - 12:29:06

In Oss is sinds 2003 geen rechtswinkel meer. Mensen met juridische problemen zijn daar aangewezen op het juridisch loket of de rechtswinkels in Nijmegen of Uden. Tegelijkertijd bleek dat er wel veel vraag was naar goede rechtshulp in deze gemeente. Een groep rechtenstudenten van de Radboud universiteit liet het er niet bij zitten. Zij zijn de initiatiefnemers van de nieuwe Rechtswinkel Oss die in mei haar eerste spreekuur houdt.


Rechtenstudenten Alexander Thijssen, Ciaran O'Connor, Max Ruesen en Jasper Borger staken de handen uit de mouwen en hebben de Stichting Rechtswinkel Oss opgericht. De oprichters van Rechtswinkel Oss zijn al langer betrokken bij het rechtswinkelwerk. Zo was Ciaran O'Connor actief bij Rechtswinkel Gennep en was Alexander Thijssen voorzitter bij Rechtswinkel Nijmegen-West. Zij schonken ieder een maand studiefinanciering aan de stichting om de eerste werkzaamheden te starten.

Onlangs hield de nieuwe Rechtswinkel Oss haar startbijeenkomst om de 15 vrijwilligers te verwelkomen. Voorzitter Alexander Thijssen is enthousiast: "Wij hebben een goede ploeg enthousiaste vrijwilligers klaarstaan. Zij zijn bereid om juridisch advies van goede kwaliteit te geven aan mensen die dat nodig hebben. Een grote groep Ossenaren kan zich geen advocaat veroorloven en het Juridisch Loket biedt onvoldoende hulp aan deze mensen".

Bij de Osse gemeentepolitiek is het plan met gejuich ontvangen. Veel raadsfracties zijn enthousiast over de plannen van de nieuwe rechtswinkel. Thijssen: "De gemeentepolitiek was de afgelopen jaren erg teleurgesteld over het verdwijnen van laagdrempelige juridische hulp. Wij zijn nu in dat gat gesprongen en hopen dat de gemeente ons een steuntje in de rug wil geven".

Rechtswinkel Oss houdt in mei haar eerste spreekuur. Tot die tijd worden de medewerkers intensief klaargestoomd voor het rechtswinkelwerk. Zij willen allemaal een verbinding leggen tussen de opgedane kennis aan de Radboud universiteit en de dagelijkse praktijk. Thijssen: "Studenten hebben veel juridische kennis en willen graag vrijwilliger worden bij een rechtswinkel om die kennis in de praktijk te brengen".

Bron: www.rechtswinkeloss.nl, 28 maart 2010


Dit nieuwsbericht is van Platform Rechtswinkels Nederland
( http://www.platformrechtswinkels.nl/news.php?extend.14 )